Planer

Vi planerar att få kull runt jul -2018, mera info kommer när parning skall ske.